podstawowe informacje:

ilość godzin: 8 godz. (1 dzień)
ilość punktów: 8

wymagane dokumenty:

  • zgłoszenie na kurs

tematyka:

  1. Podstawowe zagadnienia toksykologiczne
  2. Ogólne zasady leczenia ostrych zatruć
  3. Najczęściej występujące zatrucia
  4. Postępowanie ratownicze z pacjentem, u którego podejrzewa się zatrucie