liczba godzin

łączna liczba godzin: 850
teoria:
500
staże:
350

wymogi kwalifikacyjne

  • 2 letni staż pracy w zawodzie w ostatnich 5 latach,
  • aktualne prawo wykonywania zawodu
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” dla pielęgniarek i położnych
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu specjalistycznego „Resuscytacja krążeniowo – oddechowa” dla pielęgniarek i położnych
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie „Wywiad i badanie fizykalne” – do końca trwania specjalizacji

Pobierz program: Kliknij tutaj